Instruktører

Vibeke Sørensen

Tlf. 23 41 98 08

Bjarne Sørensen

Tlf. 23 61 13 37

Iben Rasmussen

Tlf. 23 80 85 60

Henrik Andersen

Tlf. 61 26 31 27

LISA BACH

Tlf. 40 37 77 96

Martin Nilsson

Tlf. 51 53 23 57

Anne Monefeldt

Tlf. 42 37 91 17

CARSTEN HOLTSE

Tlf. 60 63 51 60

Søren Rasmussen

Tlf. 23 96 69 93

Denis Olsen

Tlf. 40 58 81 90

MENU
Fitness