Instruktører

Vibeke Sørensen

Tlf. 23 41 98 08

HEINO FREDERIKSEN

TLF: 28 97 66 04

Iben Rasmussen

Tlf. 23 80 85 60

JENS PETER PETERSEN

TLF: 23 39 55 03

LISA BACH

Tlf. 40 37 77 96

Martin Nilsson

Tlf. 51 53 23 57

Anne Monefeldt

Tlf. 42 37 91 17

CARSTEN HOLTSE

Tlf. 60 63 51 60

Søren Rasmussen

Tlf. 23 96 60 93

GERD NIELSEN

TLF: 20 46 54 55

JOHN NIELSEN

TLF: 20 23 11 66

NAVN

TLF: 00 00 00 00

MENU
Fitness