Etikette og Regler

1.Når man træder ind i dojo’en, bukker man for shinden og
siger: “ONEGAI SHIMASU”, som betyder: “Vær rar at hjælpe
mig”, eller “OSS”, klart og tydeligt.
 
2.Man lader altid instruktører og sortbælter komme ind eller ud
først.
 
3.Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk og
ordene “OSS”.
 
4.I klubben hilser alle karate folk hinanden med “OSS” i stedet
for “goddag” og “farvel”.
 
5.Ordet “OSS” bruges også i dojo’en i stedet for “ja”.
 
6.Når man skal træne sammen to og to, bukker man først for
hinanden med ordene “ONIGAI SHUMASU” eller “OSS”. Når
man er færdig med samarbejdet bukker man med ordene
“ARIGATO GOZAIMASU” (tak for hjælpen) eller “OSS”.
 
7.Dojo’en må ikke betrædes med sko. Disse sættes i pæn
ordenved indgangen.
 
8.I klubben tiltales chefinstruktøren og andre med 3. dan og
derover med “SENSEI” (lærer). Alle andre instruktører og
assistenter tiltales med “SEMPAI”.
 
9.Både finger- og tånegle skal altid være kortklippede, for at
undgå skader, når man træner sammen.
 
10.Man bør bestræbe sig på, altid at holde sin gi ren og optræde
velsoigneret. Træn derfor altid i en ren gi i dojo’en.
 
11.Gi’en skal altid bære brystmærke.
 
12.Så længe man har gi overdelen på, skal man beholde sit
bælte på.
 
13.Tyggegummi m.m. er forbudt under træningen. Syngen og
fløjten i dojo’en er ligeledes forbudt.
 
14.Husk at lægge ure, ringe, smykker o. lign. under træningen.
 
15.Når instruktøren kalder “SHOGU”, stiller man op med 10 i hver
række og hælene samlet.
 
16.De højst graduerede skal altid stå længst til højre.
 
17.Når der bliver sagt “SEIZA” sætter man sig ned i meditations-
stillinge. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nr.
2 og nr. 3 osv. (som når en stribe domino-brikker vælter).
 
18.Når instruktøren råber “MOKUSO” lukker man øjenene og
trækker vejret gennem næsen og forsøger, at opnå den fulde
koncentration.Ved ordene “MOKUSO YAME” åbner man igen øjenene. Når
instruktøren siger “SHINDEN NI REI” bukker man for shinden.Ved kommandoen “SENSEI NI REI” eller “SEMPAI NI REI”
bukkes der for instruktøren med ordene: “ONEGAI SHIMASU”
eller “OSS”.Først når der bliver sagt “TATSU” rejser man sig op, og
træningen kan begynde.
 
19.Man afslutter timen på samme måde som man startede den.
Man bukker dog med ordene “ARIGATO GOZAIMASU” (tak for
hjælpen).
Sidst bukkes der for elev der sidder længst til hæjre i forreste
række. Dette buk symboliserer et buk for hele klassen, også
her bruges “ARIGATO GOZAIMASU” eller “OSS”.
 
20.Når klassen sidder i “SEIZA” går ingen ud og ind af dojo’en.
Alle i dojo’en forholder sit i ro. Døren bagest i dojo’en skal
være lukket.
 
21.Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i
“SEIZA”bagest i dojo’en i ca. et minut. Deregter går man op
og bukker for instruktøren, hvorefter man kan deltage i timen.
 
22.Skal man forlade dojo’en under selve timen, kontakter man først instruktøren og bukker, hvorefter man kan forlade dojo’en.Når man kommer tilbage går man først op og bukker for instruktøren inden man fortsætter træningen.
 
23.I dojo’en fordres en diskret optræden, samt at instruktørens
henvisninger følges ufortøvet.
Der lægges vægt på en god træningsindsats og en respektfuld
indstilling til karate og dens udøvere, samt til sin lærer.
 
24.Under træningen må man ikke tale. Ønsker man at spørge
omnoget skal man række hånden i vejret, og vente til
instruktøren ser det.
 
25.Er det nødvendigt, at sige noget til sin partner, skal dette ske
således, at det ikke kan høres af andre.
 
26.Man skal huske, at krydse sig af på de medlemslister der
hænges på bagvæggen.
 
27.Husk at hjælpe alle der har brug for det – karate beror på
både at give og modtage.

MENU
Karate

Tilmeldingsblanket