Dan Oversigt

 

Overordnet set indeholder en dan-graduering tre elementer, da alle 3 elementer er helt essentielle i en hver karateudøvers udvikling. Udviklingen kan betragtes som et hus, der bliver båret på 3 ben. Hvis et af benene er svækket, vil hele husets fundament være svækket. Alle 3 områder er derfor lige vigtige inden for karate og vil derfor indgå i en vurdering ved en Dan graduering.
De følgende tre “søjler” er som følger:

Undervisnings mål: MOKUTEKI (Higaonna Sensei)

 • At udvikle fysikken og den åndelige side af eleven. Vi arbejder hen imod en indre styrke og en forbedring af elevens karakter og karateegenskaber.
 • At beskytte traditionel Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, som en immateriel kulturskat, samt fremme Okinawa Goju-Ryu’s udvikling.
 • At udvikle vores kampkunst, Okinawa Goju-Ryu, teknisk gennem ihærdig og hård træning.

Goju-Ryu Karate-do’s fysiske grundelementer:

Junbi Undo

Kihon Waza

Kata:

 • Kaishugata
 • Heishugata
 • Bunkai

Hojo Undo

Kumite:

 • Kihon (Ippon, Sandangi, Sanbon Ippon, osv.)
 • Yakusoku
 • Jiyu (Iri Kumi)
 • Kakie

Budo grundelementer

​Respekt
Loyalitet
Ærlighed
Integritet
Disciplin
Ihærdighed
Accept
Udholdenhed
Selvopofrelse
Samarbejdsvillig

Hvornår

Der afholdes to dan-gradueringer om året. I juni måned afholdes dan-gradueringen i København Karateklub og i december måned afholdes den i Honbu-dojo.

Formelle krav

I nedenstående skema ses de formelle krav i forbindelse med en dan-graduering.

Nationale Gasshuku’er: Her menes de to danske Gasshuku’er som afholdes i henholdsvis foråret samt i efteråret.
Internationale Gasshuku’er: Her menes et Gasshuku uden for landets grænser som ledes af
Morio Higaonna Sensei, Tetsuji Nakamura Sensei, Ernie Molyneux Sensei eller Henrik Larsen
Sensei. Gasshukuet skal have en varighed af 3 træningsdage.

Pris

Tilmeldingsblanket samt tilmeldingsgebyr skal afleveres til ens klubchefinstruktør. Klubchefinstruktøren skal derefter aflevere de underskrevne tilmeldingsblanketter samt tilmeldingsgebyr til Sensei Henrik Larsen senest en måned inden dan-gradueringens afholdelse.
De aktuelle priser på gradueringsgebyret fås hos ens klubchefinstruktør.

Beskrivelse af dan-graderne

Nedenfor følger en beskrivelse af dan-gradernes indhold samt hvilke forventninger der er til dem som ønsker at graduere.

Junior shodan

Junior graderne inddeles som følgende
Kodomo kakyu shodan    10 – 13 år.
Kadet chukyu shodan      14 – 15 år.
Kadet jokyu shodan        16 – 17 år.

Kodomo kakyu shodan
I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Sanchin
 2. Thi Ichi
 3. Ude tanden
 4. Kakie
 5. Teori

Til gengæld skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.

Kadet chukyu shodan
I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Thi Ichi
 2. Ude tanden

De skal besvare en mindre teoretisk prøve, der ikke indeholder historiske spørgsmål.
Samtidig skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.

Kadet Jokyu shodan
I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Ude tanden

Til gengæld skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.
De skal besvare en mindre teoretisk prøve, der ikke indeholder historiske spørgsmål.

Tidsramme
Gradueringerne skal følges *. Tager man f.eks. Kodomo kakyu shodan når man er 13½ år skal man altså inden man fylder 15 år, have taget næste niveau Kadet chukyu shodan.

*Kun i helt specielle tilfælde kan der dispenseres fra denne regel. 

Bælte        
Kodomo kakyu shodan :  sortbælte med en hvid stribe i længderetningen
Kadet chukyu shodan :    sortbælte med en rød stribe i længderetningen       
Kadet jokyu shodan :      helt sortbælte med 2 røde striber

Shodan

Fysisk/teknisk
Samme som foregåend
Desuden: Shisochin med bunkai
Chi shi

Karakter/psyke             
Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

 • Man skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.
 • Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.
 • Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Teori                          
Man skal svare på ca. 35 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til shodan.
For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.

Træningstid               
Ved almindelig træning 2 gange ugentligt skal perioden mellem 1.kyu og shodan være minimum 1 år.

Tilmelding
Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.
Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.
Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse
Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note
Er den første grad inden for sortbæltehierarkiet. Denne grad betragtes som en “junior” grad i Yudansha hierarkiet.

Nidan

Fysisk/teknisk
Samme som foregående graduering
Desuden:   Sanseru med bunkai
Tensho
Ishi Sashi
Makiwara

Karakter/psyke             
Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

 • Man skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.
 • Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.
 • Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Teori
Man skal svare på ca. 45 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til nidan.
For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.
Desuden skal man kende de vitale nervepunkter foran på kroppen.

Træningstid               
Perioden mellem shodan og nidan skal være minimum 2 år.

Tilmelding
Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.
Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.
Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse              
Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note
Er den anden grad inden for sortbæltehierarkiet. Denne grad betragtes som en “junior” grad i Yudansha hierarkiet.

Sandan

Fysisk/teknisk
Samme som foregående graduering
Desuden:   
Sanseru med bunkai
Tensho
Sepai med bunkai
Kankyu Higaonna’s Sanchin
Ishi Sashi
Makiwara
Konko ken

Teori
Man skal svare på ca. 45 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til shodan.
For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.
Desuden skal man kende et udvalgt af vitale nervepunkter fronttalt og bagside.

Træningstid               
Perioden mellem nidan og sandan skal være minimum 3 år.

Tilmelding                  
Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.
Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.
Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse              
Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                           
Sandan er det første skridt ind i ‘Senior’ eller ‘Sensei’ hierarkiet. På dette niveau, begynder den enkeltes karaktertræk, at have større og større betydning. Det er derfor heller ikke nok, bare at opfylde minimumskravene. Udøveren forventes at lægge noget ekstra i sine bestræbelser.
Følgende retningslinjer er vigtige for Sandan

 • Fysik & psyke – Et højere fysisk, psykisk og teknisk niveau end til Nidan. Udøveren skal være i stand til at ‘klare’ sig, i en ampsituation med jævnbyrdige i samme aldersgruppe/års erfaring osv.
 • Engagement – Udøveren skal udvise engagement i organisationen ved at deltage og støtte regionale og nationale begivenheder.
 • Undervisning – Ingen kan opnå Sandan uden selv at have undervist, enten som instruktør eller på ad hoc-basis.
 • Loyalitet – Udøveren skal udvise loyalitet til dojo’en/klubben og dennes chefinstruktør, organisationen, kollegerne og Chefinstruktøren.
 • Status blandt ligemænd – Hvordan opfattes udøverens evner, personlighed og lignende blandt ligemænd?

Yodan

Fysisk/teknisk              
Samme som foregående graduering, desuden:
Sanseru med bunkai
Sepai med bunkai
Kururunfa med bunkai
Tensho
Kanryu Higaonna’s Sanchin
Ishi Sashi
Makiwara
Konko ken

Karakter/psyke             
Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

 • Man skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.
 • Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.
 • Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Afhandling
Der skal laves en fyldestgørende afhandling, som afleveres 1 måned før selve gradueringen.

Træningstid               
Perioden mellem sandan og yondan skal være minimum 4 år.    

Tilmelding
Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.
Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.
Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse              
Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note
Alt hvad der kræves til Sandan – men et niveau højere og et større engagement i organisationen. Det fysiske og psykiske niveau er vigtigt – udøveren skal kunne ‘klare’ sig selv, i forhold til sin alder, fysik o.lign.

Godan

Fysisk/teknisk              
Samme som foregående graduering, desuden:
Sanseru med bunkai
Sepai med bunkai
Kururunfa med bunkai
Sesan med bunkai
Tensho
Kanryu Higaonna’s Sanchin
Ishi Sashi
Makiwara
Konko ken

Afhandling
Der skal laves en fyldestgørende afhandling, som afleveres 1 måned før selve gradueringen.

Træningstid               
Perioden mellem yondan og godan skal være minimum 5 år.     

Tilmelding
Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.
Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.
Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse              
Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note
Senior niveau med følgende betragtninger.

 • Har udøveren opnået respekt fra instruktører, juniorer og senior medlemmer i deres Dojo, såvel som resten af landet, gennem deres adfærd – på og uden for gulvet?
 • Korrekt attitude og ubetinget loyalitet til organisationen?
 • Kan udøveren tåle og acceptere kritik og bruge det positivt?
 • Har udøveren en objektiv dømmekraft?
 • Fysisk evne vigtigt – skal kunne ‘klare” sig selv.
 • Selvtræner udøveren regelmæssigt?
MENU
Karate

Tilmeldingsblanket